Produkter & Tjenester


Vi selger drivstoff i bulk. Bensin, blank og farget diesel, fyringsolje og parafin samt BPs smøreoljer.

Kontoret er betjent fra 08.00 – 16.00. Ordretlf. er åpen til kl.23.00.

biler

Firmaets konsept er følgende: Satsing på distriktsnorge. I utkantsnorge begynte de store oljeselskapene å legge ned bensinutsalg. Dette førte i sin tur til handelslekkasje ut av bygdene. Dette var lokale butikkeiere lite glad for og et marked åpnet seg som vi gjør vårt beste for å dekke.


Prinsippet er at våre kunder eier pumper og tanker selv. Vi bidrar til profilering hvis ønskelig samt skaffe pumper og tanker til gunstige priser. På dette vis er vi istand til å gi våre kunder meget gode rabatter og rask levering.

Generell informasjon

Postadresse

LEIF ARNE MYHRE
Brugata 7
2500 Tynset


E-post - l-myhre@online.no
Tlf - 62 48 00 42